HCM: 0933 994 330 | HN: 083 944 88 44

Deutsche Bahn AG được thành lập vào năm 1994. Ngày nay, nó là một trong những công ty vận chuyển hành khách và hàng hóa hàng đầu thế giới và hoạt động tại 130 quốc gia.

Mỗi ngày có khoảng 300.000 nhân viên cam kết cung cấp dịch vụ đi lại và các dịch vụ vận chuyển cho khách hàng trên toàn thế giới, cũng như kiểm soát và vận hành mạng lưới giao thông liên quan trong đường sắt, đường biển, đường không và các lĩnh vực vận tải hàng hóa. Trong năm tài chính 2012, DB AG posted doanh thu khoảng 39.3 tỷ EUR, cũng như lợi nhuận hoạt động (EBIT) là 2.7 tỷ EUR.

Trụ sở chính tập đoàn Deutsche Bahn AG
Potsdamer Platz 2
10785 Berlin
Đức
Hoạt động kinh doanh cốt lõi: • Vận chuyển hành khách
• Vận chuyển hành hóa và kho vận
• Cơ sở hạ tầng và dịch vụ vận chuyển
Hành khách đường sắt 2.035 tỷ hành năm
Hành khách xe buýt 725.4 triệu hàng năm
Các chuyến tàu địa phương và đường dài 25,295 chuyến tàu mỗi ngày
Các chuyến tàu vận chuyển hàng hóa 5,034 chuyến tàu mỗi ngày
Số lượng hàng hóa vận chuyển 398.7 triệu tấn mỗi năm
Vận chuyển bằng đường biển (tính bằng TEU): 1.905 triệu TEU hàng năm
Vận chuyển bằng đường không 1.095 triệu tấn mỗi năm
Chiều dài đường sắt 33,500 km
Số lượng nhà ga 5,645
Doanh thu 39.296 tỷ EUR
Số lượng nhân viên 299,347
Địa điểm 2,000 văn phòng ở 130 quốc gia

Hoạt động của hãng đường sắt quốc gia Đức DB Bahn:

Với khoảng năm triệu lượt hành khách và 857.000 tấn hàng hóa được vận chuyển mỗi ngày – là hoạt động kinh doanh cốt lõi. Hơn nữa, mỗi ngày DB vận chuyển hơn hai triệu khách hàng bằng xe buýt. Và mỗi ngày DB AG vận hành 31.000 chuyến tàu trên 34.000 km mạng lưới tàu. Chiến lược của DB là, ngoài việc tăng các hoạt động quốc tế, gắn kết với nhau tất cả các phương thức vận tải và xây dựng và toàn diện đa phương thức du lịch và dây chuyền kho vận. Đây là cách mà công tu thực hiện để đối mặt với những thách thức thay đổi gây ra bởi thị trường, yêu cầu dịch vụ ngày càng hiệu quả và thân thiện với môi trườn. Deutsche Bahn AG đã và đang cung cấp câu trả lời cho các xu hướng xác định của toàn cầu hóa, biến đổi khí hậu và khan hiếm các nguồn tài nguyên, cũng như bãi bỏ quy định luật lệ.